Advertising Materials Series

Advertising Materials Series
ผ้าใบโฆษณา
ผ้าใบโพลีเอสเตอร์ ผ้าไวนิลสำหรับงานพิมพ์สื่อโฆษณา ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง มีความทนทานสูง พื้นผิวราบเรียบ พิมพ์ได้สวยงาม ใช้ได้ทั้งการโฆษณาภายในอาคารและกลางแจ้ง มีทั้ง ไวนิลทึบแสง และ ไวนิลโปร่งแสง

Ordinary Flex Banner

320g Advertising

520g Frontlit Flex Banner

520g Frontlit Flex Banner

200g Backlit Vinyl

300g Frontlit Vinyl

320g Black White

UV Coated Flex Banner

UV Coated Frontlit Flex Banner 450g Glossy

UV Coated Frontlit Flex Banner 450g Matte

UV Coated Backlit Flex Banner 510g

UV Coated Backlit Flex Banner 610g

Inside Bright Fabric Coated Banner 580g

Soft Film Ceiling

Soft Film Ceiling 23S

Soft Film Ceiling 25S