เต็นท์ผ้าใบทรงปิรามิด ลักษณะทั่วไป: เต็นท์ผ้าใบทรงปิรามิดเป็นเต็นท์สี่เหลี่ยมจัต…